Om KFV Världen

KFV Världen har stöd från Region Sörmland, Flens Kommun, Katrineholms Kommun samt Vingåkers Kommun för 2019 och 2020. En projektledare finnns anställd, samt ett flertal medarbetare i varje kommun. Verksamhet startar i oktober 2019 och de olika aktiviteter som pågår kan man följa på vår facebook-sida, samt under fliken aktuellt.

Projektägare är Musikens Hus Akademien

Vi har inlett ett samarbete med Kulturskolorna i respektive kommuner, med Viadidakt i Katrineholm och Vingåker, samt Vuxenutbildningen och SFI i Flen. Vi har även startat ett inledande arbete med metodstöd från externa utvärderare, SWECO för att tidigt dokumentera arbetsprocessen och skapa goda förutsättningar att löpande utvärdera de resultat och effekter projektet förväntas uppnå.

Vi menar att musikens olika uttryck, på det sätt som den förmedlas via världsmusiken, har en sammanhållande och gemenskapsfrämjande effekt.

KFV Världens vision:

är att projektet på sikt kommer att leda till ett mer inkluderande samhällsklimat med minskad segregering i samtliga medverkande kommuner.  Projektet KFV Världen ska stärka deltagarnas identitet samt ge självkänsla, kraft och hopp till deltagarna.


Vill du veta mer?


%d bloggare gillar detta: